Skrócona karta informacyjna Frigidaire Frg912sc

Frigidaire Frg912sc to skrócona karta informacyjna w pralce firmy Frigidaire. To wysokiej jakości pralka, która oferuje szereg funkcji i możliwości. Pralka ma trzy stopnie prania i jest wyposażona w technologię odpowiedzialną za oszczędzanie energii i wody. Pralka jest również wyposażona w funkcję szybkiego prania, która pozwala na szybkie wykonanie prania w trybie oszczędzania energii. Pralka ma również funkcję szybkiego suszenia, która pozwala na szybkie wyjmowanie ubrań z pralki. Pralka ma również funkcję automatycznego wyważania, która zapewnia wygodne i dokładne pranie. Frigidaire Frg912sc to wysokiej jakości pralka, która oferuje szereg funkcji i możliwości dla wygodnego i oszczędzającego czas prania.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona karta informacyjna Frigidaire Frg912sc

Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Materiały obowiązkowe do druku dla punktów szczepień:

1. Napis "Punkt szczepień"
2. Godziny pracy punktu szczepień
3. Strzałka punkt szczepień (prosto)
4. Strzałka punkt szczepień (cofnij)
5. Strzałka punkt szczepień (w lewo)
6. Strzałka punkt szczepień (w prawo)
7. Strzałka punkt szczepień (prosto-prawo)
8. Strzałka punkt szczepień (prosto-lewo)
9. Organizacja punktów szczepień 1
10. Organizacja punktów szczepień 2
11. System Dystrybucji Szczepionek - instrukcja użytkownika punktu szczepień
12. Godziny pracy punktów drive-thru
13. Punkt szczepień drive-thru
14. Stanowisko szczepień drive-thru
15. Baner punkt szczepień powszechnych

Informacje dla placówek

1. Comirnaty - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania
2. Comirnaty – informacja o zm

Materiały informacyjne dla szpitali i pacjentów dotyczące szczepień przeciwko COVID-19

Informacje dla pacjenta

1. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - młodzież i dorośli
1 a. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - dzieci w wieku 5 do 11 lat
1 b. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat
1 c. Comirnaty - charakterystyka produktu leczniczego - Omicron BA. 1
1 d. 4-5
1 e. 4-5 - dzieci w wieku 5 do 11 lat
2. Moderna - charakterystyka produktu leczniczego
3. AstraZeneca - charakterystyka produktu leczniczego
4. Vaccine Janssen - charakterystyka produktu leczniczego
5. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - młodzież i dorośli
5 a. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - dzieci w wieku 5 do 11 lat
5 b. Comirnaty - ulotka dla pacjenta - Omicron BA. 1
5 c. 4-5
6. Moderna - ulotka dla pacjenta
7. AstraZeneca - ulotka dla pacjenta
8. Vaccine Janssen - ulotka dla pacjenta
9. Comirnaty - skrócona informacja dla pacjenta, opracowana na podstawie oficjalnej ulotki znajdującej się w ChPL
10. Comirnaty - karta przypominająca dla pacjenta
11. Moderna - karta przypominająca dla pacjenta
12. AstraZeneca - karta przypominająca dla pacjenta
13. Vaccine Janssen - karta przypominająca dla pacjenta

14. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (wersja PDF)
15. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 (wersja docx)
16. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 (wersja PDF)
17. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19- (wersja docx)
18. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 (wersja PDF)
19. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 (wersja docx)

20. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
21. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 EN (wersja docx)
22. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
23. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 EN (wersja docx)
24. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 EN (wersja PDF)
25. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 EN (wersja docx)

26. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
27. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 RU (wersja docx)
28. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
29. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 RU (wersja docx)
30. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 RU (wersja PDF)
31. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 RU (wersja docx)

32. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 UA (wersja docx)
33. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 UA (wersja docx)
34. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 UA (wersja PDF)
35. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej 5-11 lat przeciw COVID-19 UA (wersja docx)

36. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19
37. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 EN
38. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 RU
39. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 miesięcy – 4 lata przeciw COVID-19 UKR

40. Instrukcja do kwestionariusza dla personelu kwalifikującego
41. Procedura kwalifikacji i zgłaszania do szczepienia rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie, które wymagają hospitalizacji co najmniej przez okres powyżej 4 tygodni (dotyczy szczepienia wykonywanego szczepionką wyprodukowaną przez BioNTech and Pfizer)

2. Comirnaty – informacja o zmianie przechowywania szczepionki w warunkach chłodniczych
3. Vaccine Janssen - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania
4. Wytyczne dot. transportu i użytkowania
5. Instrukcja uzupełniania suchego lodu
6. Wytyczne dot. bezpiecznego postępowania z suchym lodem
7. Opis systemów IT wspierających proces szczepień
8. Instrukcja składania zamówienia dla dostaw szczepionki - BioNTech COVID-19
9. Instrukcja składania zamówienia dla dostaw szczepionki - BioNTech COVID-19 (wersja poniżej 1 mb)
10. Instrukcja dla lekarza do kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
11. Comirnaty - Informacja dla lekarzy dotycząca produktu leczniczego
12. Pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji do szczepień przeciw COVID

Wytyczne

1. Wytyczne ws. transportu szczepionki przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
2. przygotowywania i wydawania wysyłek ze szczepionkami przeciw COVID-19 z hurtowni w ramach Narodowego Programu Szczepień
3. przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
4. Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19
5. Wytyczne dotyczące organizacji Punktów Szczepień Powszechnych
6. Wytyczne dotyczące organizacji punktów drive-thru realizujących szczepienia przeciwko COVID-19
7. Wytyczne dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi, w których odbywać się będą masowe szczepienia
8. Zał. 1 Minimalne wymogi dla punktów szczepień usytuowanych poza podmiotami leczniczymi 
9. Wytyczne dla punktów szczepień w galeriach handlowych
10. Wytyczne organizacyjne dla Plenerowych Punktów Szczepień
11. Wytyczne organizacyjne dla Objazdowych Punktów Szczepień
12. Załącznik do wytycznych Objazdowych Punktów Szczepień - formularz powiadomienia OW NFZ
13. Załącznik do wytycznych Objazdowych Punktów Szczepień - projekt decyzji Ministerstwa Zdrowia

Stanowiska i opinie:

1. Opinia Grupy Roboczej ds. Hemostazy - szczepienia u pacjentów z wrodzonymi skazami krwotocznymi uzupełnione o emicizumab
2. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi

3. Vaccine Janssen - przewodnik dot. właściwego przechowywania, postępowania i podawania

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS ( safety data sheet)[1] – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną).

Status prawny[edytuj | edytuj kod]

Dokument ten w krajach Unii Europejskiej, NAFTA i wielu innych musi być obowiązkowo sporządzany przez producentów chemikaliów dla sprzedawanych przez nich niebezpiecznych substancji i preparatów i przekazywany każdemu nabywcy. Karta charakterystyki musi być zawsze dostępna podczas ich transportu, używania i przechowywania. Odbiorcy takich substancji i preparatów mają obowiązek przechowywać kartę w taki sposób, aby każda osoba mająca z nimi do czynienia mogła w dowolnej chwili zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w karcie.

Zawartość i struktura kart charakterystyki jest normowana przepisami prawa, różnymi dla krajów UE i NAFTA.

Unia Europejska[edytuj | edytuj kod]

W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ karty charakterystyki i jej niezbędną zawartość definiuje Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28. 05. 2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17. 01. 2017 r. (zastępujące rozporządzenie (UE) nr 453/2010) oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia, datę aktualizacji, numer wersji i następujące numerowane punkty[2][3]:

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu
1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1. 4. Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2. Elementy oznakowania
2. Inne zagrożenia

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje
3. Mieszaniny

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy
4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze
5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
5. Informacje dla straży pożarnej

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
6. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli
8. Kontrola narażenia

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
9. Inne informacje

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność
10. Stabilność chemiczna
10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
10. Warunki, których należy unikać
10. 5. Materiały niezgodne
10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje dotyczące działań toksycznych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność
12. Trwałość i zdolność do rozkładu
12. Zdolność do bioakumulacji
12. Mobilność w glebie
12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12. Inne szkodliwe skutki działania

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN (Numer ONZ)
14. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14. Grupa pakowania
14. Zagrożenia dla środowiska
14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
14. 7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16: Inne informacje

Kraje NAFTA[edytuj | edytuj kod]

W krajach NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) podstawowym dokumentem normującym zawartość MSDS-ów jest norma ANSI Z400. 1-2004[4]. W przypadku eksportu/importu chemikaliów z UE do krajów NAFTA i z krajów NAFTA do UE producenci są zmuszeni dołączać do nich dwa różne dokumenty MSDS, jeden zgodny z normami UE i drugi z normami NAFTA. Istnieje wprawdzie norma ISO definiująca międzynarodowy standard tych dokumentów, nie jest on jednak w pełni respektowany przez kraje NAFTA i UE[5].

Zgodnie z normą ANSI karta charakterystyki powinna zawierać sekcje odpowiadające na następujące pytania[4]:

 • Co to za materiał? (skład chemiczny, prawidłowy wygląd, nazwa, producent, podstawowe dane fizyczne i chemiczne itp. )
 • Co zrobić natychmiast po wystąpieniu zagrożenia? (krótki opis najpoważniejszych zagrożeń i opis jak sobie z nimi szybko poradzić + zwykle dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej)
 • Co powinno się zrobić w razie wystąpienia zagrożenia? (szczegółowy opis działań, które należy podjąć w razie zatrucia/pożaru/skażenia)
 • Jak uniknąć potencjalnych zagrożeń? (sposoby prawidłowego przechowywania i transportowania, lista potencjalnych czynników ryzyka)
 • Inne pożyteczne informacje (zwroty ryzyka, szczegółowe dane fizyczne i chemiczne itp. )

Norma ISO 11014-1 definiuje układ karty charakterystyki w bardziej precyzyjny sposób. Zgodnie z tą normą powinna ona zawierać:[5]

 • nazwę produktu i dane jego producenta
 • skład chemiczny
 • zwroty ryzyka
 • procedurę pierwszej pomocy
 • procedurę gaszenia
 • procedurę działania w razie wycieku i skażenia
 • sposoby przechowywania i posługiwania się
 • opis niezbędnych środków ostrożności przy kontakcie
 • właściwości fizykochemiczne
 • informacje o trwałości i reaktywności
 • informacje o toksyczności
 • informacje ekologiczne
 • uwagi na temat utylizacji lub neutralizacji
 • informacje o prawidłowym transporcie
 • informacje na temat regulacji prawnych dotyczących substancji
 • pozostałe informacje.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Safety Data Sheets | Free SDS Database | Chemical Safety, chemicalsafety. com [dostęp 2020-04-07].
 2. EKOS, Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie - EKOS [dostęp 2017-11-06].
 3. Komisja Europejska: Rozporządzenie 2015/830. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2015-05-28. [dostęp 2018-01-12]. (pol. ).
 4. a b How do I write an MSDS? , Canadian Centre for Occupational Health & Safety, 2007
 5. a b Norma ISO 11014-1. [dostęp 2008-01-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-17)].
Zarządzanie zmianami dotyczącymi produktów projektowych - Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 15 min

Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi oferuje strukturalne procesy zarządzania zmianami w produktach inżynierii. Aby zaproponować zmiany i zażądać zmian, a następnie zastosować proces zmiany technologicznejw celu faktycznego wprowadzenia tych zmian, można skorzystać z procesu żądanie zmiany. Użytkownicy mogą tworzyć techniczne zlecenia zmiany lub inżynierów zmian technologicznych, a następnie przeprowadzają proces ich przeglądania i zatwierdzania, oceniania ich wpływu na istniejące transakcje i odpowiadania na nie.

Żądania zmian projektowych

Proces przetwarzania żądania zmiany inżynieryjnego umożliwia przechwytywanie wniosków o zmiany ze wszystkich odpowiednich działów w firmie. Nie ma znaczenia, czy pracujesz jako inżynier, czy w dziale produkcji, pozysku, hurtowni lub sprzedaży. Aby zażądać zmiany, każdy może skorzystać z żądania zmiany inżynieryjnej. Ta zmiana może być pomysłem na nowy produkt, problem wykryty podczas pracy z istniejącym produktem, sugestią poprawy istniejącego produktu lub inną zmianą.

Gdy ktoś prześle żądanie zmiany, proces recenzowania i zatwierdzaniajest zarządzany przez przepływ pracy określający, kto musi zatwierdzić zmianę (np. właściciela produktu).

Aby skonfigurować przepływ pracy dla zleceń zmiany inżynieryjnej lub żądań zmiany, przejdź do Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi > Przepływy pracy inżynieryjnej. Wybierz opcję Nowy, określ, czy przepływ pracy będzie używany do przeglądania zleceń zmiany inżynierów lub technicznych żądań zmiany, a następnie skonfiguruj przepływ pracy.

Więcej informacji na temat pracy z przepływami pracy zawiera temat Omówienie tworzenia przepływów pracy. Aby uzyskać więcej informacji o własności danych, należy zapoznać się z artykułem Właściciele produktów.

Utwórz nowe żądanie zmiany projektowej

Aby utworzyć inżynieryjne żądanie zmiany, należy wykonać jedną z następujących czynności.

 • Przejdź do Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi> Wspólne > Zarządzanie zmianą inżynieryjną > Żądania zmiany inżynieryjnej, a następnie wybierz opcję Nowy w okienku akcji.
 • Otwórz stronę Szczegóły produktu dla istniejącego produktu inżynierskiego. Następnie, w okienku akcji przejdź do karty Inżynier i w grupie Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi wybierz Żądania zmiany inżynieryjnej > Nowe żądanie zmiany inżynieryjnej.
 • Zostanie utworzone nowe żądanie zmiany. Możesz teraz na każdej skróconej karcie określić pola opisane w poniższych podsekcjach.

  Skrócona karta Ogólne

  Skrócona karta Ogólne dostarcza podstawowy opis żądania zmiany. W poniższej tabeli opisano pola znajdujące się na tej skróconej karcie.

  Poleopis
  Żądanie zmianySłuży do wprowadzania nazwy dla żądania zmiany. NazwaWprowadź tekst zwięźle opisujący lub identyfikujący zmiany w żądaniu. PriorytetWybierz wartość, aby wskazać, jak wysoki priorytet ma zmiana. W razie potrzeby można dostosować wartości dostępne dla firmy. (Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Ustanawianie wspólnych wartości dla zarządzania zmianami inżynieryjnymi. )KategoriaUmożliwia wybranie wartości opisującej typ wymaganej zmiany. )Umożliwia wybranie wartości wskazującej na ważność usterki, która powinna zostać naprawiona przez wdrożenie żądania. )WnioskodawcaNazwa użytkownika, który utworzył żądanie. WData utworzenia żądania. StanStan żądania. Po utworzeniu wniosku stan zmienia się na Utworzony. Po zatwierdzeniu wniosku stan zmienia się na Zatwierdzony. Jeśli dla danego wniosku zostało utworzone powiązane zamówienie zmian, stan zmieni się na Obserwowany. Zlecenie zmianyNumer zamówienia zmiany, jeśli zostało spełnione żądanie zmiany w ramach zlecenia zmiany.

  Skrócona karta informacji

  Skrócona karta Informacje umożliwia dodanie dodatkowych informacji o żądaniu.

  Aby dodać wiersz do siatki, wybierz opcję Nowyna pasku narzędzi powyżej siatki, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

 • Plik – Przesyłanie pliku.
 • Obraz – Przesyłanie obrazu.
 • Notatka — umożliwia wprowadzenie notatki bezpośrednio w siatce.
 • URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL bezpośrednio w siatce.
 • W poniższej tabeli opisano pola znajdujące się w każdym wierszu.

  Data i godzina utworzeniaData i godzina utworzenia wiersza. TypTyp informacji, dla którego utworzono wiersz (plik, obraz, notatka lub adres URL). opisWprowadź opis wiersza. OgraniczeniaWartość wskazująca, czy dodane informacje pochodzą ze źródła wewnętrznego lub zewnętrznego. PowiązanyZaznaczone pole wyboru wskazuje, że wiersz zawiera załącznik (plik lub obraz). Aby pobrać załącznik, zaznacz wiersz, a następnie wybierz opcję Otwórzna pasku narzędzi powyżej siatki.

  Skrócona karta Produkty

  Skrócona karta Produkty umożliwia wylistowanie każdego produktu, którego dotyczy żądanie zmiany. Za pomocą przycisków na pasku narzędzi można dodawać produkty do siatki lub usuwać je z siatki.

  Ta lista jest używana wyłącznie w celach informacyjnych. Dlatego można dodać dowolną liczbę produktów pokrewnych, które uznasz za stosowne. W przypadku utworzenia żądania zmiany ze strony Szczegóły produktudla istniejącego produktu produkt powinien być wymieniony na skróconej karcie Produkty po zapisaniu rekordu żądania.

  Skrócona karta Źródło

  Skrócona karta Źródło umożliwia śledzenie punktu początkowego żądania zmiany. Jest to przydatne na przykład wtedy, gdy użytkownik chce zobaczyć, czy żądanie zmiany zostało utworzone z zamówienia sprzedaży, kto je utworzył, oraz czy firma, w której została utworzona, została utworzona.

  Ocenianie wpływu żądania zmiany na biznesowe i wysyłanie powiadomień

  Podczas przeglądania żądania zmiany można wyszukiwać zależności. W ten sposób można ocenić wpływ żądanej zmiany transakcji otwartych, takich jak zamówienia sprzedaży, zlecenia produkcyjne i dostępne zapasy. W trakcie przeglądania zgłoszeń zmian można wysyłać powiadomienia do osób odpowiedzialnych za realizację różnych typów powiązanych zleceń.

  Przeglądanie transakcji, których to dotyczy, blokowanie wybranych transakcji i wysyłanie powiadomień

  Aby dokonać przeglądu transakcji, których to dotyczy, zablokować wybrane transakcje i wysłać odpowiednie powiadomienia, wykonaj poniższe kroki.

  1. Przejdź do Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi> Wspólne > Zarządzanie zmianami inżynieryjnymi > Żądania zmiany inżynieryjnej.

  2. Należy otworzyć istniejące żądanie zmiany lub wybrać polecenie Nowy w okienku akcji, aby utworzyć nowe żądanie zmiany.

  3. W okienku akcji na karcie Żądanie zmiany w grupie Wpływ biznesowy wybierz jeden z następujących przycisków:

  4. Wyszukiwanie — skanowanie wszystkich otwartych transakcji, a następnie otwarcie okna dialogowego efekty biznesowe dla otwartych transakcji, w którym jest wyświetlana lista wszystkich transakcji, na które wpłynie zmiana.
  5. Wyświetl poprzednie wyszukiwanie — umożliwia otwarcie okna dialogowego efekty biznesowe dla otwartych transakcji, w którym znajduje się lista wyników poprzedniego wyszukiwania. (Nowe wyszukiwanie nie zostało wykonane)
  6. Okno dialogowe Wpływ biznesowy do otwarcia transakcji zawiera zestaw kart, z których każda zawiera listę transakcji danego typu (Zamówienia sprzedaży, Zamówienia zakupu, Zamówienia produkcyjne, Zapasy itd. ). Na każdej zakładce znajduje się również liczba określająca liczbę transakcji danego typu, których dotyczy problem. Wybierz kartę, aby wyświetlić odpowiednią listę.

  7. Aby pracować z transakcją na liście, zaznacz ją, a następnie wybierz jeden z poniższych przycisków na pasku narzędzi:

  8. Wyświetl transakcję — umożliwia otwarcie wybranego rekordu transakcji.
  9. Zablokuj zamówienie — ten przycisk jest dostępny tylko na karcie Zamówienia sprzedaży. Zaznaczenie tego przycisku powoduje zablokowanie wybranego zamówienia sprzedaży.
  10. Zablokuj wiersz — ten przycisk jest dostępny tylko na karcie Zamówienia zakupu. Zaznaczenie tego przycisku powoduje zablokowanie wybranego wiersza zakupów.
  11. Powiadom osoby odpowiedzialne — ten przycisk jest dostępny tylko na karcie Zamówienia sprzedaży. Wybierz go, aby wysłać powiadomienie o zmianie do użytkownika, który jest ustawiony jako odpowiedzialny za wybrane zamówienie sprzedaży. Więcej informacji o tym, kto może wyświetlić powiadomienia i w jaki sposób, można znaleźć w temacie Przeglądanie i przetwarzanie powiadomień o zmianach dla transakcji.
  12. Powiadomienie działu produkcji — ten przycisk jest dostępny tylko na karcie Zlecenia produkcyjne. W przeciwieństwie do zamówień sprzedaży i zamówień zakupu, w zleceniach produkcyjnych nie ma jednego użytkownika, który jest ustawiony jako odpowiedzialny za nie od początku do zakończenia. Zamiast tego, różni nadzorcy lub planiści zazwyczaj przejmują odpowiedzialność za konkretny obiekt lub konkretną część produkcji (na przykład za konkretne zasoby lub grupy zasobów). Dlatego po wybraniu tego przycisku wszyscy użytkownicy, którzy są odpowiedzialni za jakikolwiek zasób związany z wybranym zleceniem produkcyjnym, otrzymują powiadomienie o zmianie.
  13. Powiadom osoby przygotowujące — ten przycisk jest dostępny tylko na karcie Zapotrzebowanie na zakup. Wybierz go, aby wysłać powiadomienie o zmianie do użytkownika, który jest ustawiony jako przygotowujący wybrane zapotrzebowanie na zakup.
  14. Powiadom osoby odpowiedzialne za sprzedaż — ten przycisk jest dostępny tylko na karcie Oferty. Wybierz go, aby wysłać powiadomienie o zmianie do użytkownika, który jest ustawiony jako odpowiedzialny za wybraną ofertę.
  15. Wyrzuć — ten przycisk jest dostępny tylko na karcie Zapasy. Wybierz go w celu likwidacji wybranych zapasów.
  16. Wyświetl historię — umożliwia otwarcie historii akcji podjętych w związku z wybraną transakcją przy użyciu okna dialogowego Wpływ biznesowy na otwarte transakcje. (Historia pokazuje na przykład, czy powiadomienia zostały wysłane lub czy transakcje zostały zablokowane)
  17. Wyświetl wszystkie transakcje — umożliwia otwarcie pełnej listy wszystkich transakcji, a nie tylko transakcji otwartych.

  Ważne

  Przycisk Powiadom o produkcji jest dostępny tylko wtedy, gdy w systemie jest włączona funkcja Powiadomienia inżynieryjne dla produkcji. Aby uzyskać instrukcje włączanie i wyłączanie tej funkcji oraz jej wymagań wstępnych, zobacz omówienie zarządzania zmianami inżynieryjnymi.

  Przeglądanie i przetwarzanie powiadomień o zmianach dla transakcji

  Wysyłane do ciebie powiadomienia o zmianach możesz odczytywać i przetwarzać w następujący sposób:

 • W przypadku zleceń produkcyjnych w centrum akcji należy zmieniać powiadomienia o transakcjach, za które użytkownik jest odpowiedzialny. Przycisk Pokaż komunikaty (symbol dzwonka) po prawej stronie paska nawigacji wskazuje, kiedy wiadomość z centrum akcji jest dostępna. Wybierz przycisk Pokaż wiadomości, aby otworzyć Centrum akcji i przejrzeć wiadomości.
 • Aby wyświetlić wszystkie zlecenia produkcyjne, dla których zostało wysłane powiadomienie inżynierskie, przejdź do Zlecenia produkcyjne > Zlecenia produkcyjne > Wszystkie zlecenia produkcyjne. Następnie na karcie Zlecenie produkcyjne, w grupie Wniosek o zmianę inżynieryjną wybierz pozycję Powiadomienia inżynieryjne, aby otworzyć stronę Powiadomienia inżynieryjne.
 • W przypadku zleceń produkcyjnych możesz wybrać przeglądanie tylko tych powiadomień o zmianach, które dotyczą zarządzanych przez Ciebie zasobów produkcyjnych. W obszarze roboczym Zarządzanie produkcją, w okienku akcji wybierz pozycję Konfiguruj mój obszar roboczy, aby filtrować stronę, tak aby zawierała tylko informacje o jednostkach produkcyjnych, grupach i/lub zasobach, którymi zarządzasz. W sekcji Podsumowanie kafelek o nazwie Zlecenia produkcyjne ze zmienionymi produktami zawiera liczbę powiadomień zgodnie z ustawieniami filtru. Zaznaczenie tego kafelka umożliwia otwarcie strony Powiadomienia inżynieryjne, na której jest wyświetlona pełna lista transakcji spełniających kryteria filtru.
 • Przeglądając powiadomienia dotyczące zlecenia produkcyjnego na stronie Powiadomienia inżynieryjne, można śledzić łącza do powiązanych zleceń zmian lub zleceń produkcyjnych, wybierając wartości kolumn lub używając powiązanych poleceń w okienku akcji. Po zakończeniu obliczania zmian i po anulowaniu lub zmodyfikowaniu zleceń produkcyjnych w razie potrzeby można oznaczyć powiadomienie jako rozwiązane. Zaznacz powiadomienie, a następnie w okienku akcji wybierz pozycję Rozwiąż. Powiadomienie zostanie usunięte z widoków wszystkich użytkowników.

  Możliwość wysyłania powiadomień o zleceniach produkcyjnych wymaga, aby w systemie był włączona funkcja Powiadomienia inżynieryjne dla produkcji.

  Tworzenie zlecenia zmiany za pomocą żądania zmiany

  Inżynier dokonujący przeglądu żądania zmiany może utworzyć inżynieryjne zlecenie zmiany, bezpośrednio na stronie Żądania zmiany inżynieryjnej. W okienku akcji, na karcie żądanie zmiany w grupie Zlecenie zmian inżynieryjnych, wybierz opcję Kopiuj łącze i produkty.

  Pamiętaj, aby wybrać poprawną firmę dla nowego zlecenia zmiany projektowej. Jeśli zamówienie zmiany spowoduje zmianę samego produktu projektowego (nowa wersja, nowy produkt lub nowy wariant), trzeba przypisać zlecenie zmiany do firmy projektowej. Jeśli potrzebna jest tylko zmiana lokalna (dla Wpływ jest ustawiona wartość Brak), zamówienie zmiany można przypisać do firmy lokalnej i zmiany zostaną zastosowania do bieżącego produktu.

  Zlecenia zmian projektowych

  Zlecenia zmian inżynieryjnych oferują ustrukturalizowane procesy wprowadzania zmian w produktach inżynierii. Propozycje zmian można proponować, korzystając z kopii odpowiednich danych technicznych. Nie ma to wpływu na rzeczywiste dane główne. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych inżynieryjnych, zapoznaj się z tematem Wersje inżynieryjne i kategorie produktów inżynieryjnych.

  Można utworzyć zamówienie zmiany inżyniera na podstawie zatwierdzonego technologicznego zlecenia zmiany. Inżynierowie mogą również tworzyć zlecenia zmiany inżynieryjnej od podstaw. W jednym zamówieniu zmiany inżynieryjnej można uwzględnić wiele produktów, wykonując następujące kroki:

 • Ręcznie wybierz produkty.
 • Użyj BOM, aby umożliwić uwzględnienie produktów znajdujących się niżej w strukturze produktu (w podrzędnych).
 • Aby uwzględnić produkty znajdujące się wyżej w strukturze produktu (czyli nadrzędnych), należy użyć wyszukiwania miejsca użycia.
 • Po zakończeniu propozycji zmian proces przeglądu i zatwierdzania będzie obsługiwany przez przepływ pracy. Istnieje możliwość skonfigurowania różnych przepływów pracy na podstawie priorytetu i ważności.

  Poniżej przedstawiono kilku typowych udziałowców, którzy mogą potrzebować zatwierdzić zlecenia zmiany inżynieryjnej:

 • Właściciele produktu – Aby uzyskać więcej informacji o własności danych, należy zapoznać się z artykułem
 • Odpowiedzialny szef zespołu — pole Inżynier w widoku Nagłówek zlecenia zmiany inżynieryjnej pokazuje inżyniera, który utworzył zlecenie zmiany inżynieryjnej. Jeśli inżynier należy do zespołu, który jest zdefiniowany w systemie, pole Odpowiedzialna osoba pokazuje lidera tego zespołu.
 • Dział finansowy — dział finansowy może chcieć przejrzeć sprawy, w których zmiana dotyczy wysokich kosztów.
 • Można określić, czy kolejność zmian inżynieryjnych ma być przetwarzana bezpośrednio po zaakceptowaniu, jako część przepływu pracy, czy też należy ją wykonać w późniejszym kroku. W trakcie przetwarzania zlecenia zmiany inżynieryjne aktualizowane są dane techniczne dotyczące rzeczywistego produktu.

  Podczas przeglądania wniosku o zmianę, w okienku akcji, na karcie Żądanie zmiany w grupie Wpływ biznesowy wybierz opcję Wyszukaj, aby ocenić wpływ proponowanej zmiany na otwarte transakcje, takie jak zamówienia sprzedaży, zlecenia produkcyjne i dostępne zapasy. Wyniki są wyświetlane w oknie dialogowym Wpływ biznesowy na otwarte transakcje, w którym można wybrać transakcje, a następnie skorzystać z poleceń na pasku narzędzi, aby wyświetlić więcej informacji, powiadomić użytkownika o tym fakcie lub zablokować transakcję.

  Zlecenia zmian inżynieryjnych w firmach inżynieryjnych lub operacyjnych

  Jak opisano w sekcji Firmy inżynierskie i reguły własności danych , dane produktu, które można edytować, różnią się w zależności od typu firmy, w której pracuje użytkownik (firma inżynierska vs. firma operacyjna). Reguły własności danych są również stosowane do zleceń zmian inżynieryjnych. W związku z tym w zależności od firmy, w której tworzone są zmiany inżynieryjne, można wprowadzać różne typy zmian. Oto kilka przykładów:

 • W przypadku zleceń zmiany w firmie inżynierskiej można wprowadzać podstawowe zmiany w danych inżynierii. Można na przykład utworzyć nowe wersje produktu, zmienić strukturę produktu za pośrednictwem BOM i zmienić wartości atrybutów inżynierii. Dla każdego produktu, którego dotyczy ten problem, wybierz jedną z następujących wartości w polu Wpływ:

 • Brak — Aktualizacja istniejącej wersji produktu (aktualizacja w wersji).
 • Nowa wersja — umożliwia utworzenie nowej wersji opartej na wybranej wersji produktu.
 • Nowy produkt — służy do tworzenia zupełnie nowego produktu, który jest oparty na wybranej wersji produktu.
 • Nowy wariant — umożliwia utworzenie nowego wariantu opartego na wybranej wersji produktu. Zostaną skopiowane informacje o BOM i marszrucie.
 • W przypadku zleceń zmiany inżynierów w firmie operacyjnej można zmienić dane logistyczne produktu. Można na przykład wzbogacić istniejący BOM z ustawieniami dotyczącymi pochodzenia, dodać trasy lokalne lub lokalne BOM, a nawet wzbogacać BOM przez dodanie nowych wierszy BOM dla lokalnych materiałów opakowań, płynów smarowych lub instrukcji w języku lokalnym. Wzbogacanie wprowadzane przez użytkowników w firmie operacyjnej zostaną zachowane po wysłaniu nowych aktualizacji z firmy inżynierskiej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Firm inżynierskie i reguły własności danych.

  Podczas przetwarzania zleceń zmiany inżynieryjnej w firmie inżynierskiej produkty są tworzone i/lub aktualizowane tylko w firmie inżynierskiej. Dlatego, jeśli dane główne produktu powinny być również aktualizowane, należy również wydawać produkty do firm operacyjnych.

 • Produkty można wydawać bezpośrednio z technologicznych zleceń zmiany. Otwórz zamówienie zmiany, a następnie w okienku akcji, na karcie Zmiana zamówienia w grupie Wydania produktów wybierz pozycję Wydaj strukturę produktu. Proces działa tak samo, jak działa po wydawania produktów ze strony Wydane produkty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zwalnianie struktur produktu.

 • Produkty mogą być automatycznie wydawane z inżynieryjnych zleceń zmiany, na podstawie następujących czynników:

 • Ponowne wydanie do firm, gdzie wydano wcześniej produkty. Wybierz opcję Wyszukaj, aby skanować wszystkie poprzednie wydania, a następnie wybierz opcję Widok, aby wyświetlić wyniki. Na stronie Widok są wyświetlane poprzednie wydania produktów i można wybrać produkty, które mają zostać ponownie wydane. Zamknij stronę Widok i wybierz opcję Proces, aby ponownie wydać wybrane produkty.
 • Ustawienia automatycznego wydawania w obszarze kontroli wydawania w kategorii produktów inżynierii. Wydanie można wykonać jako część przepływu pracy. Gdy zostanie użyty blok Zbierz propozycje wydania, propozycja wydania zostanie wypełniona ponownie wydanymi propozycjami (zobacz poprzednią pozycję listy), a produkty zostaną wydane do firm, jeśli jest zaznaczone pole wyboru Automatyczne wydawanie w obszarze kontrola zwolnień w kategorii produktów inżynierii. Można wybrać Widok, aby wyświetlić wyniki, zgodnie z opisem w poprzedniej pozycji listy. Produkty zostaną również wydane, gdy zostanie użyty blok propozycji wydania procesu. W przypadku wybrania opcji tylko do zbierania propozycji wydania w ramach przepływu pracy można ręcznie rozpocząć wydawanie, wybierając opcję Proces, zgodnie z opisem zamieszczonym w poprzednim elemencie listy.
 • Działanie następcze na żądanie zmiany w ramach zlecenia zmiany

  Gdy żądanie zmiany zostanie zatwierdzone, można obserwować jej na podstawie zatwierdzonego inżynieryjnego zlecenia zmiany. Wiele wniosków o zmiany można połączyć w jedno zamówienie zmiany inżynieryjnej. Jedno zamówienie zmiany może obejmować nawet wiele produktów. (Zazwyczaj takie rozwiązanie należy stosować w przypadku, gdy ta sama zmiana musi zostać zastosowana w przypadku wielu produktów). Nie można jednak utworzyć wielu zleceń zmiany inżynieryjnej za pomocą jednego żądania zmiany inżynieryjnej.

  Aby kontynuować żądanie zmiany w ramach zamówienia zmiany, Otwórz żądanie zmiany, a następnie w okienku akcji, na karcie Zlecenie zmiany, w grupie Żądanie zmiany inżynieryjnej wybierz opcję Kopiuj łącze i produkty. Następnie można wybrać istniejący porządek zmian inżynieryjnych, aby połączyć żądanie zmiany, albo utworzyć nowe zlecenie zmiany inżyniera dla tego konkretnego żądania.

  Raport zlecenia zmiany projektowej

  Raporty dotyczące zamówień zmian inżynieryjnych opisują zmiany wprowadzone w zamówieniu zmian. Są one przydatne zarówno podczas procesu recenzowania, jak i po zatwierdzeniu.

  Aby wyświetlić raport o zmianie inżynieryjnej, otwórz odpowiednie zamówienie zmiany, a następnie w okienku akcji na karcie Zlecenie zmiany w grupie Widok wybierz opcję Raport zleceń zmian inżynieryjnych.

  Pola na zleceniu zmiany inżynieryjnej

  Większość pól na zleceniach zmiany technologicznej jest taka sama, jak pola dla wydanych produktów, wersji inżynierii, dokumentów, BOM (wierszy) i marszrut (operacji). Jednak pola w poniższej tabeli są unikatowe w celu zmiany zamówień.

  Przyczyna zmiany projektowejWybierz przyczynę zmiany produktu. Opis zmianySłuży do wprowadzania opisu zmiany. Wymagane narzędzia specjalneOkreśl, czy do zastosowania zmiany są wymagane specjalne narzędzia. Dyspozycja materiałów inżynieryjnychUmożliwia wybór kodu dyspozycji materiału dla odpadów powstających w momencie zastosowania zmiany. Wymagane zatwierdzenie odbiorcyOkreśl, czy wymagane jest zatwierdzenie odbiorcy, zanim zmiana będzie mogła zostać zastosowana. Uzyskane zatwierdzenie odbiorcyUmożliwia określenie stanu zatwierdzenia odbiorcy. BHPiOŚOkreśl, czy zasady dotyczące BHPiOŚ mają być zastosowane do zmiany. W takim przypadku można wybrać odpowiednie reguły.

  Aby skopiować informacje o zmianach dotyczących produktów, których dotyczy problem, można skorzystać z przycisku Zachowaj/Skopiuj zmiany informacji.

  Używanie podpisów elektronicznych do zatwierdzania i aktywnych BOM i tras

  Aby używać podpisów elektronicznych do zatwierdzania i/lub aktywowania list materiałowych (BOM) i/lub zmian tras, przejdź do Administracja organizacji > Konfiguracja > Podpis elektroniczny > Wymagania dotyczące podpisu elektronicznego. Następnie upewnij się, że dla każdej z następujących pozycji w ustawieniach Podpis jest ustawiona wartość Tak:

 • Aktywowanie listy składowej (BOM) produktu zlecenia zmiany projektowej
 • Aktywowanie marszruty produktu zlecenia zmiany projektowej
 • Zatwierdzenie listy składowej (BOM) produktu zlecenia zmiany projektowej
 • Zatwierdzenie marszruty produktu zlecenia zmiany projektowej
 • Zatwierdzenie BOM wersji projektowych i wersji BOM
 • Zatwierdzenie wersji projektowej i wersji marszrut

Dodatkowe zasoby

Skrócona karta informacyjna Frigidaire Frg912sc

Bezpośredni link do pobrania Skrócona karta informacyjna Frigidaire Frg912sc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona karta informacyjna Frigidaire Frg912sc