Dodatek komunikacyjny Canon 4258b001

Canon 4258b001 to dodatek komunikacyjny, który umożliwia wykonywanie połączeń bezprzewodowych. Zapewnia szybką i niezawodną łączność, dzięki czemu możesz łatwo przesyłać i odbierać dane. Dodatek komunikacyjny Canon 4258b001 współpracuje z urządzeniami wykorzystującymi technologię Bluetooth, co umożliwia szybkie i łatwe połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth. Może to być idealne rozwiązanie dla osób, które często korzystają z połączeń bezprzewodowych.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek komunikacyjny Canon 4258b001

 • Instalowanie aplikacji Camera Connect na smartfonach
 • Łączenie się ze smartfonem obsługującym technologię Bluetooth przez sieć Wi-Fi
 • Funkcje aplikacji Camera Connect
 • Anulowanie parowania
 • Nawiązywanie połączenia Wi-Fi bez użycia funkcji Bluetooth
 • Ogólne środki ostrożności podczas komunikowania się ze smartfonami za pomocą Camera Connect

Instalowanie aplikacji Camera Connect na smartfonach

Na smartfonie z zainstalowanym systemem Android lub iOS należy zainstalować dedykowaną aplikację Camera Connect (bezpłatną).

 • Aplikację Camera Connect można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Dostęp do Google Play lub App Store można również uzyskać, korzystając z kodu QR w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu.
 • Uwaga

 • W przypadku wersji systemów operacyjnych obsługiwanych przez program Camera Connect należy przejść do witryny internetowej pobierania programu Camera Connect.
 • Przykładowe ekrany i inne szczegóły w tej instrukcji mogą nie odpowiadać faktycznym elementom interfejsu użytkownika po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego aparatu lub zainstalowaniu aktualizacji aplikacji Camera Connect albo systemu Android lub iOS.
 • Łączenie się ze smartfonem obsługującym technologię Bluetooth przez sieć Wi-Fi

  Wykonaj poniższe czynności, aby ustanowić połączenie Wi-Fi między aparatem a smartfonem obsługującym energooszczędną technologię Bluetooth (zwaną dalej „Bluetooth”), a następnie zapisać zdjęcia z aparatu w smartfonie za pomocą aplikacji Camera Connect.

 • Czynności do wykonania w smartfonie (1)

  Włącz Bluetooth i sieć Wi-Fi na ekranie ustawień smartfona. Należy pamiętać, że parowanie aparatu nie jest możliwe z poziomu ekranu ustawień Bluetooth smartfona.

 • Czynności do wykonania w aparacie (1)

  Aby ponownie nawiązać połączenie ze smartfonem, z którym łączono się już wcześniej, możesz po prostu włączyć aparat i uruchomić aplikację Camera Connect.

  Wybierz [: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

  Wybierz [Podłącz do smartfona]. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0480. png" alt=""/>

  Wybierz [Dodaj urządzenie do podłączenia]. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0490. png" alt=""/>

  Naciśnij przycisk . canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0500. png" alt=""/>

 • Zainstaluj aplikację Camera Connect na smartfonie i wybierz [OK].
 • Wybierz [Paruj przez Bluetooth]. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0510. png" alt=""/>

 • Aby sparować z innym smartfonem, wybierz [OK] na następnym ekranie.
 • Czynności do wykonania w smartfonie (2)

 • Uruchom aplikację Camera Connect. canon/pl/C008/manual/html/screens/CameraConnect. png" alt=""/>

  Dotknij aparatu, aby sparować. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_w0010. png" alt=""/>

 • W przypadku systemu Android zobacz Czynności do wykonania w aparacie (2).
 • Dotknij [Pair/Paruj] (tylko system iOS). canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_w0020. png" alt=""/>

  Czynności do wykonania w aparacie (2)

 • Wybierz [OK]. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0530. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0540. png" alt=""/>

  Czynności do wykonania w smartfonie (3)

 • Po wyświetleniu komunikatu [Pairing complete/Parowanie zakończone] dotknij przycisku [OK].

  W aplikacji Camera Connect dotknij [Images on camera/Obrazy w aparacie]. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_w0040. png" alt=""/>

 • Dotknij [Join/Dołącz] po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego nawiązanie połączenia z aparatem.
 • Zdjęcia z aparatu są wyświetlane na smartfonie po ustanowieniu połączenia Wi-Fi. W aparacie wyświetlana jest opcja [Wi-Fi włączona].
 • Wybierz zdjęcia i zapisz je na smartfonie.

  Przestroga

 • Połączenia Bluetooth zużywają baterię aparatu.
 • Funkcje aplikacji Camera Connect

  Images on camera/Obrazy w aparacie

 • Zdjęcia można przeglądać lub usuwać.
 • Zdjęcia można zapisywać na smartfonie.
 • Remote live view shooting/Zdalne fotografowanie z podglądem na żywo

 • Umożliwia zdalne fotografowanie podczas wyświetlania obrazu na żywo na smartfonie.
 • Location information/Informacji o lokalizacji

 • Funkcja nieobsługiwana w tym aparacie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat geotagowania obrazów, patrz Ustawienia GPS.
 • Camera settings/Ustawienia aparatu

 • Ustawienia aparatu można zmienić.
 • Anulowanie parowania

  Anuluj parowanie ze smartfonem w następujący sposób.

  Wybierz [Usuń informacje o połączeniu]. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0610. png" alt=""/>

  Wybierz smartfon, z którym chcesz anulować parowanie. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0620. png" alt=""/>

 • Smartfony aktualnie sparowane z aparatem są oznaczone []. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0630. png" alt=""/>

  Wyczyść informacje o aparacie w smartfonie.

 • W menu ustawień Bluetooth smartfona usuń zarejestrowane w nim informacje o aparacie.
 • Nawiązywanie połączenia Wi-Fi bez użycia funkcji Bluetooth

  Ze smartfonami nieobsługującymi Bluetooth można połączyć się przez sieć Wi-Fi w następujący sposób.

  Wybierz [Połącz przez Wi-Fi]. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0560. png" alt=""/>

  Sprawdź nazwę sieci (SSID) i hasło. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_s0570. png" alt=""/>

  Czynności do wykonania w smartfonie

 • Użyj smartfona, aby nawiązać połączenie Wi-Fi. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_w0060. png" alt=""/>

 • Aktywuj funkcję Wi-Fi w smartfonie, a następnie dotknij pozycję SSID (nazwa sieci) sprawdzoną w kroku 6.
 • Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone w kroku 6.
 • Uruchom aplikację Camera Connect i dotknij aparatu, z którym chcesz się połączyć przez sieć Wi-Fi. canon/pl/C008/manual/html/screens/UG-04_w0070. png" alt=""/>

 • Na wyświetlonym ekranie dotknij aparatu, z którym chcesz się połączyć przez sieć Wi-Fi.
 • Czynności do wykonania w aparacie (2)

 • W aparacie wyświetlana jest opcja [Wi-Fi włączona].
 • Na smartfonie zostanie wyświetlony główny ekran programu Camera Connect.
 • Ogólne środki ostrożności podczas komunikowania się ze smartfonami za pomocą Camera Connect

 • Niektóre funkcje nie są dostępne podczas połączenia za pośrednictwem Wi-Fi.
 • Podczas fotografowania zdalnego szybkość AF może się zmniejszyć.
 • Zależnie od stanu połączenia wyświetlanie obrazu lub zwalnianie migawki może być wolniejsze niż zwykle.
 • Po nawiązaniu połączenia Wi-Fi zaleca się wyłączenie funkcji oszczędzania energii smartfona.
 • W tej części opisano sposób podłączania aparatu do komputera w celu umożliwienia zaimportowania zdjęć do komputera lub określenia ustawień aparatu za pomocą komputera.

  UWAGA
  Podłącz aparat do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB.
  Uruchom komputer przed podłączeniem aparatu.
  Zalecamy korzystanie z zestawu zasilającego AC Adapter Kit ACK-E4 do zasilania aparatu podczas podłączania aparatu do komputera.

  1. Upewnij się, że aparat nie jest podłączony do komputera, a następnie ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

  2. Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyświetlić menu.

  3. Zmień ustawienia funkcji automatycznego wyłączania zasilania aparatu.
  3-1. Obróć <pokrętło główne>, aby wybrać kartę [], a następnie wybierz opcję [Auto power off/Autom. wyłącz. ]. Naciśnij przycisk <SET>.
  3-2. Obróć <pokrętło szybkiej kontroli>, aby wybrać opcję [Off/Wył. ] w wyświetlonym menu, a następnie ponownie naciśnij przycisk <SET>.
  Więcej informacji na temat ustawień funkcji automatycznego wyłączania aparatu można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania, którą dołączono do aparatu. pl/media/G0069704_tcm125-1289104. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Naciśnij przycisk <MENU>, aby wyłączyć ekran monitora LCD, a następnie ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <OFF>.

  5. Podłącz dostarczony kabel USB do portu USB komputera. Umiejscowienie portu USB może być różne w przypadku różnych komputerów. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z komputerem. pl/media/G0026307_tcm125-1241439. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Podłącz drugi koniec przewodu USB do złącza <A/V OUT/DIGITAL> w aparacie. pl/media/G0069544_tcm125-1289029. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  7. Ustaw przełącznik zasilania aparatu w pozycji <ON>.

  8. Zostanie uruchomiony program EOS Utility i nawiązana komunikacja pomiędzy aparatem i komputerem.

  Jeśli program EOS Utility nie uruchomi się automatycznie, kliknij przycisk [Start] (lub przycisk ), a następnie wybierz kolejno pozycje [All Programs/Wszystkie programy], [Canon Utilities/Programy narzędziowe Canon], [EOS Utility], a następnie [EOS Utility]. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X, kliknij ikonę [EOS Utility] znajdującą się na pasku zadań.

  Komunikat wyświetlany na ekranie jest uzależniony od systemu operacyjnego komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania oraz od tego, czy aparat jest podłączany do komputera po raz pierwszy, czy też był już podłączany wcześniej.
  Jeśli zostanie wyświetlone okno wyboru programów (aplikacji), wybierz opcję [Canon EOS Utility], a następnie kliknij przycisk [OK]. (W przypadku systemu Windows Vista wybierz opcję [Downloads images from EOS camera/Pobieranie obrazów z aparatu EOS]). pl/media/G0041460_tcm125-1289105. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  Informacje na temat czynności, jakie należy wykonać po podłączeniu aparatu do komputera, można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z aparatem.

  Na tym kończy się procedura podłączania aparatu do komputera.

  Digital Photo Professional

  Digital Photo Professional (DPP) to zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania, przeglądania i edycji obrazów w formacie RAW przeznaczone do użytku z cyfrowymi aparatami fotograficznymi EOS i modelami PowerShot z obsługą formatu RAW. Program DPP umożliwia podstawowe i zaawansowane edytowanie i drukowanie zdjęć w formacie RAW. Dostępne funkcje edycji obejmują m. in. obracanie obrazu, regulację balansu bieli, zakresu dynamicznego i kolorów oraz precyzyjne dostrajanie krzywej tonalnej.
  Program DPP obsługuje przestrzenie kolorów sRGB, Adobe RGB, Wide Gamut RGB i system zarządzania kolorami (SMF) za pomocą profilu ICC (International Color Consortium).
  Najnowszą wersję programu DPP lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi Digital Photo Professional.
  Program Digital Photo Professional jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon.

  SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  EOS MOVIE Utility

  EOS MOVIE Utility jest oprogramowaniem do odtwarzania filmów nagranych przy użyciu odpowiednich aparatów oraz do zapisywania nagrań utworzonych z pojedynczych klatek filmu. Można też używać funkcji View Assist do odtwarzania filmów nagranych w trybie Canon Log Gamma.
  Ponadto można połączyć kilka plików z filmami o rozmiarze 4 GB w jeden plik i zapisać go.
  Najnowszą wersję programu EOS MOVIE Utility lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi EOS MOVIE Utility. pl/support/consumer_products/software/eos-movie-utility. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  EOS Utility

  Program EOS Utility ułatwia przenoszenie zdjęć z aparatu EOS do komputera. Użytkownik może przesłać wszystkie zdjęcia od razu lub wybrać pojedyncze obrazy do przenoszenia. Ponadto program współpracuje z oprogramowaniem Digital Photo Professional i ImageBrowser EX.
  Program EOS Utility umożliwia również zdalną obsługę aparatu z komputera za pomocą kabla interfejsu (USB) dostarczonego z aparatem, za pośrednictwem sieci Wi-Fi (jeśli aparat jest wyposażony w odpowiedni moduł) lub za pomocą osobnego bezprzewodowego przekaźnika danych.
  Najnowszą wersję programu EOS Utility lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi EOS Utility. Ponadto można pobrać przydatną instrukcję obsługi programu EOS Utility.
  Program EOS Utility jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu EOS. pl/support/consumer_products/software/eos-utility. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  ImageBrowser EX

  Należy pamiętać, że program ImageBrowser EX zastąpił programy ZoomBrowser EX i ImageBrowser.
  ImageBrowser EX jest programem do zarządzania obrazami zarejestrowanymi aparatem Canon. Program udostępnia proste procedury dotyczące wszystkich czynności – od pobierania, porządkowania i edycji obrazów po ich drukowanie i wysyłanie w postaci załączników wiadomości e-mail.
  Użytkownik może używać wielu funkcji znanych z programu Adobe Photoshop, takich jak kadrowanie, konwertowanie obrazów RAW i JPEG czy regulacja kontrastu i nasycenia. Można także tworzyć i drukować osobiste albumy fotograficzne lub panoramy z wielu obrazów za pomocą programu PhotoStitch, który również znajduje się w pakiecie.
  ImageBrowser X zapewnia również dostęp do programu Map Utility, który umożliwia przypisywanie lokalizacji wykonania zdjęcia. Dotyczy to tylko aparatów z modułem GPS.
  Najnowszą wersję programu ImageBrowser EX lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi ImageBrowser EX.
  Program ImageBrowser EX jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon.
  Program ImageBrowser EX automatycznie zainstaluje oprogramowanie Microsoft Silverlight z serwera firmy Microsoft. Aby instalacja się powiodła, konieczne jest sprawne połączenie internetowe. pl/support/consumer_products/software/imagebrowser-ex. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  Picture Style Editor

  Picture Style Editor jest programem, który umożliwia tworzenie spersonalizowanych plików stylów obrazów, nadających zdjęciom żądany wygląd. Style obrazów można następnie stosować na etapie przetwarzania obrazów RAW lub pobrać do aparatu i stosować podczas fotografowania.
  Najnowszą wersję programu Picture Style Editor można pobrać (jeśli jest dostępna) ze specjalnej strony poświęconej programowi Picture Style Editor. Można również pobrać przydatną instrukcję obsługi programu Picture Style Editor.
  Program Picture Style Editor jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu EOS. pl/support/consumer_products/software/picture-style-editor. ws/i/canon/Picture_Style_Editor? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

  PhotoStitch

  Program PhotoStitch umożliwia wybranie kilku zdjęć dużego obiektu i łatwe połączenie ich w celu utworzenia jednego zdjęcia panoramicznego. To narzędzie jest szczególnie przydatne do tworzenia zdjęć krajobrazów, które są zbyt duże, aby można je było sfotografować w całości.
  Najnowszą wersję programu PhotoStitch lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi PhotoStitch. Należy pamiętać, że program PhotoStitch jest teraz dostępny także w ramach programu ImageBrowser EX.
  Program PhotoStitch jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon. pl/support/consumer_products/software/photostitch. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  EOS Movie Plugin

  Dodatek EOS Movie Plugin umożliwia „rejestrowanie i przenoszenie” nagrań z wybranych zaawansowanych aparatów fotograficznych Canon EOS do programu do edycji Final Cut Pro firmy Apple.
  Dodatek konwertuje filmy z aparatu EOS za pomocą kodeka ProRes 4:2:2 firmy Apple (wysoka jakość) w przybliżeniu dwukrotnie szybciej niż w przypadku standardowej konwersji firmy Apple. Ponadto użytkownicy będą mogli dodawać kod czasowy, nazwy i metadane podczas edycji nagrań.
  Najnowszą wersję dodatku EOS Movie Plugin można pobrać (jeśli jest dostępna) ze specjalnej strony poświęconej dodatkowi EOS Movie Plugin. pl/support/consumer_products/software/eos-movie-plugin. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  Kodek Canon RAW

  Kodek Canon RAW to dodatek dla systemu Windows, który umożliwia importowanie i wyświetlanie plików obrazów Canon RAW za pomocą takich programów, jak Podgląd obrazów i faksów systemu Windows.
  Kodek Canon RAW jest dostępny tylko dla wybranych modeli. Jego najnowszą wersję można pobrać ze specjalnej strony poświęconej kodekowi Canon RAW. pl/support/consumer_products/software/canon-raw-codec. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku  Oprogramowanie archiwalne

  Opisy starszego oprogramowania, które firma Canon zastąpiła innym oprogramowaniem.

  ZoomBrowser EX i ImageBrowser

  Należy pamiętać, że program ZoomBrowser EX, który dotychczas był dostępny dla systemu Windows, oraz program ImageBrowser, który dotychczas był dostępny dla systemu Mac, zostały połączone w jedno oprogramowanie o nazwie ImageBrowser EX.
  ZoomBrowser EX i ImageBrowser to programy, które umożliwiają łatwe zarządzanie obrazami i ich edycję. Użytkownik może przetwarzać obrazy RAW, tworzyć obrazy panoramiczne i zdalnie obsługiwać aparat z komputera.
  Wszystkie funkcje programów ZoomBrowser EX i ImageBrowser są teraz dostępne w programie ImageBrowser EX, który można pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii aparatów EOS, PowerShot lub IXUS.

  Powrót do początku

  Dodatek komunikacyjny Canon 4258b001

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek komunikacyjny Canon 4258b001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek komunikacyjny Canon 4258b001